Visa mer

Förklaring om sekretesspolicy för webbplatsen www.einhell.se

Einhell Nordic (nedan kallat "Företag") välkomnar ditt besök på vår webbplats och ditt intresse för vårt företag. Personuppgiftsskydd är mycket viktigt för oss. Att uppge sina personuppgifter är frivilligt. Företaget behandlar dessa uppgifter i enlighet med bestämmelserna i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen.

1. Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av dina uppgifter är Einhell Nordic A/S. Undantag i detta sammanhang klargörs i denna förklaring om sekretesspolicy.

Våra kontaktuppgifter är följande:

Einhell Nordic A/S
Rokhøj 26 
8520 Lystrup
Danmark
E-post: [email protected]

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet finns nedan i avsnitt 22.

2. Personuppgifter

Personuppgifter är enskilda uppgifter om personliga eller faktiska omständigheter hos en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta omfattar information som din IP-adress och webbläsarinställningar, titel, fullständigt namn, adress, e-postadress, telefon, födelsedatum och information om dina Einhell-produkter.Dessutom erbjuder vi dig ett användarnamn och lösenordsskyddad åtkomst som en del av serviceprocessen. I detta sammanhang sparas användarnamn och lösenord, eventuellt kön. Information som inte är direkt relaterad till din verkliga identitet - t.ex. favoritwebbplatser eller antal användare av en webbplats - betraktas inte som personuppgifter.

I tillegg behandler vi tilkoblingen og identifiserer data for din nettleser for å presentere tilpasset innhold for deg.

3. Behandling av personuppgifter

När du besöker företagets webbplats behandlar och lagrar vi tillfälligt data av olika slag. Dessa inkluderar anslutningsdata för datorn som skickar förfrågan, de webbplatser/filer du väljer på vår webbplats samt datum och varaktighet för besöket. Vidare fastställer vi identifieringsuppgifterna för webbläsaren som används och operativsystemet samt de webbsidor som du besöker hos oss. Personopplysninger slik som tittel, navn, adresse, firma - hvis relevant, fødselsdato, telefonnummer eller e-postadresse og informasjon om dine Einhell-produkter, samles bare inn hvis du oppgir dette frivillig som en del av en registrering, undersøkelse, konkurranse, i forbindelse med signering av en kontrakt eller ved forespørsel om informasjon.

4. Ändamålsbaserad användning och överlämning av personuppgifter

De personuppgifter du uppger för företaget används för teknisk administration av webbplatsen, för att tillhandahålla tjänster, för kundförvaltning, för förbättring av erbjudandet på Internet, för produktrelaterade undersökningar och för marknadsföring endast i den utsträckning som krävs.

5. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter beror på vilket syfte som ligger till grund för databehandlingen. 

5.1 Teknisk administration av webbplatsen

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för ovan nämnda ändamål är artikel 6.1 b GDPR, om vi har ingått i ett avtalsförhållande med dig. I den mån det inte finns något avtalsförhållande mellan företaget och dig är den rättsliga grunden för databehandling 6.1 f GDPR. Överföring av personuppgifter (se fig. 2) krävs för att upprätta en anslutning till webbsidan och visa dess innehåll.

5.2 Tjänster

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för ovan nämnda ändamål är artikel 6.1. b GDPR. Vi tillhandahåller våra tjänster inom ramen för uppfyllandet av avtalsförpliktelser. Utan behandling av personuppgifter kan vi inte uppfylla eller genomföra kontraktet med dig.

Följande tjänster där vi lagrar personuppgifter finns tillgängliga på vår webbsida:

  • Nyhetsbrev

5.3 Google Analytics

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med användning av Google Analytics är artikel 6.1 f GDPR. Vi behöver statistisk information om användning av våra online-erbjudanden för att göra de mer användarvänliga, för att göra räckviddsmätningar och genomföra marknadsundersökningar.

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (i det följande: Google). Google Analytics använder så kallade "cookies", dvs. textfiler som lagras på din dator och som möjliggör analys av hur du använder denna webbplats. Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Eftersom IP-anonymisering har aktiverats på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i medlemsländer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören för denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplats- och Internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs från din webbläsare till Google Analytics kommer inte att kopplas samman med annan information från Google.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att göra motsvarande inställning i din webbläsare. Observera att du i så fall inte kan använda webbplatsens alla funktioner. Dessutom kan du förhindra att Google kan samla in de uppgifter som genereras av cookies och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt behandlingen av dessa uppgifter genom att ladda ner och installera en plugin till webbläsaren som finns tillgänglig under följande länk: Browser-plugin för att avaktivera Google Analytics.

Dessutom kan du hindra Google Analytics från att använda spårning på våra webbsidor genom att klicka på den här länken, som ett tillägg eller som ett alternativ till en browser-plugin. Då installeras en opt-out cookie på din enhet. Detta Google Analytics från att samla in information på denna webbplats och för denna webbläsare i framtiden, så länge cookien är installerad i din webbläsare.

5.4 Youtube-Videos

På några av våra webbplatser lägger vi upp YouTube-videos. Driftansvarig för motsvarande plugins är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida med YouTubes plugin kommer den att anslutas till YouTubes servrar. YouTube informeras om vilka webbplatser du besöker. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube koppla ditt surfbeteende direkt till dig. Detta kan förhindras genom att logga ut från ditt YouTube-konto i förväg.

Om en YouTube-video startas placerar leverantören ut en cookie, som samlar in information om användarbeteende.

Alla som har deaktiverat lagring av cookies för Google Ad-programmet behöver inte räkna med sådana cookies när de tittar på YouTube-videos. YouTube lagrar även icke-personligt relaterade uppgifter i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du blockera lagring av cookies i webbläsaren.

För mer information om skydd av personuppgifter hos "YouTube", se leverantörens förklaring om sekretesspolicy på: https://www.google.de/intl/sv/policies/privacy/

5.5 Google-kartor 

Den här webbplatsen använder API:et för Google Maps för att visuellt visa geografisk information. Vid användning av Google Maps sparar, behandlar och använder Google uppgifter om besökarnas användning av kartfunktioner. Mer information om Googles databehandling finns i Googles integritetsmeddelande. Där kan du också ändra dina personliga integritetsinställningar i sekretesscentret.

5.6 Användning av skriptbibliotek (Google Webfonts)

För att kunna visa vårt innehåll på ett grafiskt tilltalande sätt i alla webbläsare använder vi skript- och fontbibliotek på denna webbplats, t.ex. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts överförs till webbläsarens cache för att förhindra att filerna laddas om. Om webbläsaren inte stödjer Google Webfonts eller förhindrar åtkomsten, visas innehållet i ett standardtypsnitt.

Vid anrop av skript- eller fontbibliotek skapas automatiskt en anslutning till biblioteksoperatören. Det är teoretiskt möjligt - men för närvarande oklart huruvida och i så fall för vilka ändamål - att operatörer av sådana bibliotek samlar in data.

Riktlinjer för dataskydd för biblioteksoperatören Google finns här: https://www.google.com/policies/privacy/

5.7 Issuu

Vår webbplats använder en JavaScript-kod för att bädda in en Flash-applikation (Flash-plugin) från Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA (hädanefter: Issuu). Detta möjliggör att tryckta publikationer tas fram som e-papper.
Issuu använder cookies som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Det samlar och sparar sedan personlig information såsom IP-adressen och information om användningens tid och varaktighet. Överföringen sker om du har aktiverat JavaScript i din webbläsare. För mer information om Issuu's villkor för användning och sekretess, besök https://issuu.com/legal/privacy.

Om funktionen Do-Not-Track (Spåra inte) är aktiverad i webbläsaren laddas inga externa Issuu-plugins utan godkännande. Endast hänvisningen till detta alternativ visas.

5.8 Cloudflare

Våra sidor använder funktioner från Cloudflare. Leverantören är Cloudflare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA.

Cloudflare tillhandahåller ett globalt distribuerat innehållsleveransnätverk med DNS. Den tekniska överföringen av information mellan din webbläsare och vår webbplats dirigeras via Cloudflare-nätverket. Cloudflare kan därmed analysera datatrafiken mellan användare och våra webbplatser, exempelvis för att snabba upp laddningstiden på våra sidor eller för att identifiera och avvärja attacker på våra tjänster.

Cloudflare kan dessutom lagra cookies på din dator för optimering och analys. Detta skyddar våra legitima intressen inom säkerhet, prestanda och tillförlitlighet av vårt annonseringserbjudande i enlighet med art. 6(1)(f) GDPR. Vi har ingått ett motsvarande bearbetningskontrakt med Cloudflare på basis av GDPR. Data bearbetas i allmänhet i Tyskland eller andra länder i den europeiska unionen. I den mån som bearbetning utförs i tredjeland i vissa fall utförs denna bearbetning endast om dataskyddsnivåns lämplighet i tredjeland har gjorts gällande av EU-kommissionen i enlighet med artikel 45 GDPR, på basis av EU-standardens kontraktsenliga klausuler eller om en tillräcklig dataskyddsnivå säkerställs av datamottagaren på ett annat sätt. Cloudflare samlar in statistiska data om ditt besök på denna webbplats. Åtkomstdata innefattar:

  • IP-adress
  • Datum och tid för förfrågan
  • Förfrågans innehåll (specifik sida)
  • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
  • Mängden data som överförs i varje fall
  • Webbplats från vilken förfrågan kommer
  • Webbläsare, operativsystem och dess gränssnitt, språk och version av webbläsarprogrammet

Cloudflare använder loggdata för statistiska utvärderingar i syfte för användning, säkerhet och optimering av erbjudandet. Du hittar information om data som samlats där och om säkerhet och dataskydd hos Cloudflare här.

5.9 Facebook-pixeln och Facebook-remarketing

På grund av vårt berättigade intresse av analys, optimering och ekonomisk hantering av vår webbsida, använder sig webbsidan av den s.k. ”Facebook-pixeln” från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA) eller, om du bor inom EU, Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) (”Facebook”).

Med hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook identifiera besökare på vår webbsida som målgrupp för våra annonser, s.k. ”Facebook-annonser”. Vi använder endast Facebook-pixeln för att visa annonser från Facebook för de användare som har visat intresse för våra webbtjänster eller som visat de specifika egenskaper som vi kommunicerar till Facebook (kallas också ”pixel events” och innehåller exempelvis användarnas e-postadress). Genom att använda Facebook-pixeln vill vi alltså säkerställa att våra Facebook-annonser återspeglar våra användares intressen och inte bara blir ett irritationsmoment. Med hjälp av Facebook-pixeln har vi också större möjligheter att spåra effektiviteten hos Facebook-annonserna i statistik- och marknadsföringssyfte genom att se om användarna dirigerades till vår webbsida efter att ha klickat på en Facebook-annons.

Facebook integrerar Facebook-pixeln vid åtkomst till vår webbsida och kan spara en cookie, dvs. en liten fil, på din enhet. Om du sedan loggar in på Facebook eller besöker Facebook medan du är inloggad kommer ditt besök att registreras i din profil. Informationen som samlas in är anonym för oss och vi kan inte använda den för att identifiera användarna. Informationen sparas och behandlas dock av Facebook, så att den kan relateras till respektive användarprofil. Om vi överför information till Facebook i kontrollsyfte är denna information lokalt krypterad på din webbläsare och skickas endast till Facebook via en säker https-anslutning. Detta sker endast i syfte att återställa information som också är krypterad av Facebook.

Om vi överför information till Facebook i kontrollsyfte är denna information lokalt krypterad på din webbläsare och skickas endast till Facebook via en säker https-anslutning. Detta sker endast i syfte att återställa information som också är krypterad av Facebook.

Faceboooks behandling av information sker inom Facebooks dataskyddspolicy. Allmän information om visning av Facebook-annonser finns i Facebooks dataskyddspolicy: www.facebook.com/policy.php. Du hittar specifik information och detaljer om Facebook-pixeln och hur den fungerar i Facebooks hjälpavsnitt: www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Du kan avvisa insamling av information via Facebook-pixeln och dess användning vid visning av Facebook-annonser. Se nedanstående webbsida som skapats av Facebook och följ anvisningarna där gällande preferenser för användarbaserade annonser: www.facebook.com/settings, eller via den amerikanska webbsidan: www.aboutads.com/choices eller EU-webbsidan: www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ Inställningarna är oberoende av plattform, dvs. de gäller på alla enheter, både datorer och mobila enheter.

6. Överlämning av uppgifter

Dina personuppgifter lämnas endast över till tredje part när detta är nödvändigt för genomförande av avtalet eller när du uttryckligen har gett ditt samtycke. Det kan till exempel vara nödvändigt för oss att överlämna din adress och dina beställningsuppgifter till din handels- eller servicepartner. När vi ger uppdrag till externa tjänsteleverantörer är dessa noga utvalda och förbinder sig att följa alla bestämmelser gällande skydd av personuppgifter enligt artikel 28 i GDPR (se fig. 5).

7. Användning av cookies

Vår webbsida använder cookies. Cookies är små textfiler som sparas i användarens webbläsare eller på användarens enhet. När en användare öppnar en webbsida kan cookies sparas i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en unik teckensträng som gör att webbläsaren kan identifieras när webbsidan öppnas igen. Vi använder cookies för att göra besöket mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies gör också att våra system känner igen din webbläsare när du öppnar en ny sida och kan erbjuda dig olika tjänster. Vissa funktioner på vår webbsida fungerar inte utan användning av cookies. Dessa tjänster kräver att webbläsaren kan identifieras igen efter att en ny sida har öppnats.

Cookies sparas på din enhet. Därmed har du full kontroll över dessa cookies. Du kan förhindra att cookies sparas och att dess innehåll överförs i inställningarna för din webbläsare. Cookies har redan sparats, dessa kan när som helst raderas. Vi påminner dock om att detta kan göra att du inte kan använda alla funktioner på webbsidan.

Under länkarna nedan kan du läsa om hantering av cookies (eller avaktivering av dem, bland annat) i alla vanliga webbläsare:

Hanteringen utförs i enlighet med § 15 (3) TMG (Telemedia Act) liksom art. 6 (1) lit. f GDPR för vårt berättigade intresse enligt ovanstående syfte. Informationen som samlas in på detta sätt pseudonymiseras med tekniska åtgärder. Därför är det inte möjligt att relatera informationen till din person. Informationen lagras inte tillsammans med andra personuppgifter som kan härledas till dig.

Du kan justera dina cookie-inställningar när som helst och återkalla tidigare godkännande.

Du kan se en lista över externa cookies när du besöker webbsidan i avsnitt 5.

8. Kontaktformulär

Om du kontaktar oss via e-post eller genom kontaktformuläret sparas informationen som du lämnar för att behandla din fråga och eventuella uppföljningsfrågor.

9. Nyhetsbrev

Om du väljer att få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen ber vi dig att uppge en e-postadress samt information som låter oss verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att få nyhetsbrevet (dubbel opt-out-procedur). För att anpassa nyhetsbrevet förvarar vi personuppgifter såsom hälsningsfras, förnamn, efternamn och e-postadress. Vi använder sedan dessa uppgifter när vi skickar den begärda informationen och för att dokumentera ditt samtycke. Samtycket som du ger till att förvara uppgifter, e-postadress och till att skicka nyhetsbrevet kan du när som helst upphäva, antingen via länken i nyhetsbrevet, ditt Einhell-användarkonto eller genom att göra det skriftligt till Einhell Nordic A/S, Rokhøj 26, 8520 Lystrup, Danmark, [email protected]. Vi använder tjänsterna från CleverReach GmbH & Co. KG (Muehlenstr.43 - 26180 Rastede - Tyskland) för att hantera och distribuera vårt nyhetsbrev.

För att nyhetsbrevet ska fungera korrekt delar vi personuppgifterna med CleverReach. 

10. Statistisk utvärdering

Vi behöver statistisk information om användning av våra online-erbjudanden för att göra de mer användarvänliga, för att göra räckviddsmätningar och genomföra marknadsundersökningar. För detta ändamål använder vi de webbanalysverktyg som beskrivs i det här avsnittet.

10.1 Google Analytics

Google Analytics ställs till förfogande från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Denna analysprogramvara är konfigurerad i enlighet med gällande dataskyddsriktlinjer. Vi använder särskilt Google Analytics med en extrafunktion från Google för anonymisering av IP-adresser. Vanligen förkortas IP-adressen från Google redan inom EU och blir endast i undantagsfall förkortad i USA. Oavsett så sparas den i förkortad form.

Du kan invända mot insamling eller analys av dina data med hjälp av det här verktyget genom att hämta och installera en plugin till webbläsaren. Denna plugin finns tillgänglig under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

11. Datasäkerhet

Våra medarbetare och tjänsteleverantörer är bundna av sekretess och skyldiga att följa gällande lagar om dataskydd. Företaget kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, förändring, förstörelse och åtkomst av obehöriga personer eller från obehörigt överlämnande. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i linje med den tekniska utvecklingen.

För att skydda dina data under överföringen använder vi den senaste krypteringstekniken (t.ex. SSL) via HTTPS.

12. Varaktighet för datalagring

Vi sparar vanligtvis dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra online-erbjudanden med tillhörande tjänster eller längre om vi har ett berättigat intresse (vi kan t.ex. även efter att avtalet upphört att gälla fortfarande ha ett berättigat intresse att spara informationen för marknadsföring). Uppgifterna raderas efter att de lagstadgade eller avtalsenliga tiderna för lagring (t.ex. av skatte- eller affärsmässiga skäl) löpt ut. Data som inte omfattas av lagringskrav kommer att raderas.

13. Rättigheter som användare

Som användare av vår hemsida har du olika rättigheter. Vänligen använd uppgifterna i avsnittet Kontakt för att hävda dina rättigheter. Kontrollera att vi kan identifiera dig på ett entydigt sätt när du kontaktar oss.

14. Rätt till information, korrigering eller radering av data

Enligt GDPR kan du när som helst och utan kostnad få skriftlig information om dina uppgifter (t.ex. namn och adress). Dessutom har du rätt att korrigera eller radera dessa uppgifter, såvitt de rättsliga kraven är uppfyllda. Undantaget från radering är exempelvis lagrade uppgifter för affärsprocesser som omfattas av lagstadgad lagringsskyldighet.

15. Rätt till begränsning av databehandling

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

16. Rätt till invändning

Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår databehandling. Vi kommer då att sluta behandla dina uppgifter, om vi inte - i enlighet med lagliga krav - kan påvisa tvingande legitima skäl som står över dina rättigheter för vidare behandling.

17. Rätt till dataöverföring

Vidare garanterar vi att vi på begäran kan överföra dina personuppgifter till dig genom att tillhandahålla dem i ett vanligt och maskinläsbart dataformat.  

18. Återkallande av medgivande

Du har rätt att när som helst återkalla ditt medgivande för ett eller flera specifika ändamål för framtida behandling av dina personuppgifter. Lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter gäller fram till återkallelsen har trätt i kraft. 

19. Automatisk behandling av personuppgifter

En uteslutande automatisk behandling av dina personuppgifter sker endast om det är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal och om det inte innebär en rättslig eller liknande effekt för dig.

20. Ändringar i vår sekretesspolicy

We retain the right to periodically modify this data protection notice so that it meets current legal requirements or in order to implement changes to our services in the data protection notice (e.g. when introducing new services). This data protection notice will then apply to any subsequent visit to the website.

21. Klagomål till tillsynsmyndigheterna

Om du har klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta behöriga tillsynsmyndigheter. Du kan kontakta ansvarig dataskyddsmyndighet på din ort eller i ditt land eller den dataskyddsmyndighet som ansvarar gentemot oss. Detta är:

Statligt kontor för dataskyddstillsyn
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Email: [email protected]
Website: www.datatilsynet.dk

22. Kontakt

För frågor om behandling av dina personuppgifter, förslag eller klagomål, kan du kontakta vårt dataskyddsombud. Vi rekommenderar att konfidentiell information endast skickas per post.

Dataskyddsombud Einhell Nordic A/S

Einhell Nordic A/S
Rokhøj 26 
8520 Lystrup
Danmark

Epost: [email protected]
Telefon: +46 8 56642640