Einhell Compliance

Företagskulturen hos Einhell Nordic A/S kännetecknas av tydligt ansvar, ömsesidig respekt och förtroende. Rättsliga åtgärder och etiskt beteende är en integrerad del av vår affärsverksamhet och viktiga förutsättningar för att säkerställa vår företagsframgång på lång sikt. Vårt primära mål är att undvika risker som äventyrar förtroendet hos kunder, aktieägare, affärspartners och allmänheten i Einhell Nordic A/S.

Whistleblowing procedur

Alla anställda kan kontakta sina chefer och de ansvariga specialistavdelningarna på Einhell Nordic A/S med sina frågor, särskilt den juridiska avdelningen och företagsrevisionen.

Dessutom är Einhell Compliance Contact tillgänglig för alla anställda, kunder, leverantörer och andra externa personer som en kontaktpunkt för alla efterlevnadsrelaterade frågor. Detsamma gäller om svagheter eller andra omständigheter uppmärksammas som kan leda till lagöverträdelser. Einhell Nordic A/S försäkrar att alla inkommande förfrågningar och rapporter kommer att behandlas konfidentiellt och att vi inte kommer att försöka identifiera den rapporterande personen. Undantagna från detta är kränkande rapporter.

Einhell Compliance-kontakten är tillgänglig på svensk och engelska:

E-Mail: [email protected]