Förklaring om sekretesspolicy för webbplatsen www.einhell.se

Einhell Nordic (nedan kallat "Företag") välkomnar ditt besök på vår webbplats och ditt intresse för vårt företag. Personuppgiftsskydd är mycket viktigt för oss. Att uppge sina personuppgifter är frivilligt. Företaget behandlar dessa uppgifter i enlighet med bestämmelserna i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen.

1. Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av dina uppgifter är Einhell Nordic A/S. Undantag i detta sammanhang klargörs i denna förklaring om sekretesspolicy.

Våra kontaktuppgifter är följande:

Einhell Nordic A/S
Rokhøj 26 
8520 Lystrup
Danmark
E-post: [email protected]

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet finns nedan i avsnitt 20.

2. Personuppgifter

Personuppgifter är enskilda uppgifter om personliga eller faktiska omständigheter hos en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta omfattar information som din IP-adress och webbläsarinställningar, titel, fullständigt namn, adress, e-postadress, telefon, födelsedatum och information om dina Einhell-produkter.Dessutom erbjuder vi dig ett användarnamn och lösenordsskyddad åtkomst som en del av serviceprocessen. I detta sammanhang sparas användarnamn och lösenord, eventuellt kön. Information som inte är direkt relaterad till din verkliga identitet - t.ex. favoritwebbplatser eller antal användare av en webbplats - betraktas inte som personuppgifter.

I tillegg behandler vi tilkoblingen og identifiserer data for din nettleser for å presentere tilpasset innhold for deg.

3. Behandling av personuppgifter

När du besöker företagets webbplats behandlar och lagrar vi tillfälligt data av olika slag. Dessa inkluderar anslutningsdata för datorn som skickar förfrågan, de webbplatser/filer du väljer på vår webbplats samt datum och varaktighet för besöket. Vidare fastställer vi identifieringsuppgifterna för webbläsaren som används och operativsystemet samt de webbsidor som du besöker hos oss. Personopplysninger slik som tittel, navn, adresse, firma - hvis relevant, fødselsdato, telefonnummer eller e-postadresse og informasjon om dine Einhell-produkter, samles bare inn hvis du oppgir dette frivillig som en del av en registrering, undersøkelse, konkurranse, i forbindelse med signering av en kontrakt eller ved forespørsel om informasjon.

4. Ändamålsbaserad användning och överlämning av personuppgifter

De personuppgifter du uppger för företaget används för teknisk administration av webbplatsen, för att tillhandahålla tjänster, för kundförvaltning, för förbättring av erbjudandet på Internet, för produktrelaterade undersökningar och för marknadsföring endast i den utsträckning som krävs.

5. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter beror på vilket syfte som ligger till grund för databehandlingen. 

 

5.1 Teknisk administration av webbplatsen

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för ovan nämnda ändamål är artikel 6.1 b GDPR, om vi har ingått i ett avtalsförhållande med dig. I den mån det inte finns något avtalsförhållande mellan företaget och dig är den rättsliga grunden för databehandling 6.1 f GDPR. Överföring av personuppgifter (se fig. 2) krävs för att upprätta en anslutning till webbsidan och visa dess innehåll.

 

5.2 Tjänster

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för ovan nämnda ändamål är artikel 6.1. b GDPR. Vi tillhandahåller våra tjänster inom ramen för uppfyllandet av avtalsförpliktelser. Utan behandling av personuppgifter kan vi inte uppfylla eller genomföra kontraktet med dig.

Följande tjänster där vi lagrar personuppgifter finns tillgängliga på vår webbsida:

 • Nyhetsbrev

 

5.3 Google Tag Manager

Vår webbplats använder Google Tag Manager, en tjänst som tillhandahålls för personer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland och för alla andra personer av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Tagghanteraren används för att hantera de verktyg och externa tjänster vi använder på vår webbplats och tillåter användning av så kallade taggar. En tagg är ett kodelement som lagras i webbplatsens källkod, till exempel för att styra vilken sida eller tjänstelement och verktyg som aktiveras och laddas i vilken ordning. Verktyget utlöser andra taggar, som i sin tur kan samla in data och som förklaras ytterligare i denna integritetspolicy. En del av uppgifterna behandlas på en Google-server i USA.

Vi har slutit ett databearbetningsavtal med Google Ireland Limited för användning av Google Tag Manager. I händelse av att personuppgifter överförs från Google Ireland Limited till USA har Google Ireland Limited och Google LLC ingått standardavtalsklausuler (implementeringsbeslut (EU) 2021/914, modul 3) i enlighet med art. 46(2)(c) GDPR. Dessutom erhåller vi även ditt uttryckliga samtycke för överföring av dina uppgifter till tredjeländer i enlighet med art. 49(1)(a) GDPR.

Googles datasekretesspolicy när den gäller detta verktyg finns här: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

 

5.4 Google Analytics 4

Om du har gett ditt samtycke använder denna webbplats Google Analytics 4, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC. Ansvarig part för användare i EU/EES och Schweiz är Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

Bearbetningens omfattning
Google Analytics 4 använder cookies som möjliggör en analys av din användning av våra webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av cookies om din användning av denna webbplats överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics 4 har IP-adressanonymisering aktiverad som standard. På grund av IP-anonymisering kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Enligt Google kommer IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics 4 inte att slås samman med annan Google-data.

Under ditt webbplatsbesök registreras ditt användarbeteende i form av "händelser". Händelser kan vara:

 • Sidvisningar
 • Första besöket på hemsidan
 • Start av session
 • Din "klickväg", interaktion med webbplatsen
 • Scrollar (när en användare Scrollar till botten av sidan (90%))
 • Klickar på externa länkar
 • Interna sökfrågor
 • Interaktion med videor
 • Filnedladdningar
 • Sedda/klickade annonser
 • Språkinställningar
 • Köp av produkter (om funktion finns på hemsidan)

Även inspelat:

 • Din ungefärliga plats (region)
 • Teknisk information om din webbläsare och de slutenheter du använder (t.ex. språkinställning, skärmupplösning)
 • Din internetleverantör
 • Hänvisningsadressen (via vilken webbplats/annonsmedium du kom till denna webbplats)

Syften med bearbetningen
På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din pseudonyma användning av webbplatsen och för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet. Rapporterna som tillhandahålls av Google Analytics 4 tjänar till att analysera resultatet av vår webbplats och framgången för våra marknadsföringskampanjer.

Mottagare
Mottagare av uppgifterna är/kan vara:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (som processor enligt artikel 28 GDPR)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Det kan inte uteslutas att amerikanska myndigheter kan komma åt data som lagras av Google.

Överföring från tredje land
I den mån data behandlas utanför EU/EES och det inte finns någon dataskyddsnivå som motsvarar den europeiska standarden, har vi slutit EU-standardavtalsklausuler med tjänsteleverantören för att fastställa en lämplig nivå av dataskydd. Google Irelands moderbolag, Google LLC, är baserat i Kalifornien, USA. En överföring av data till USA och amerikanska myndigheters tillgång till data som lagras av Google kan inte uteslutas. USA betraktas för närvarande som ett tredjeland ur ett dataskyddsperspektiv. Du har inte samma rättigheter där som inom EU/EES. Du kanske inte har rätt till några rättsliga åtgärder mot åtkomst av myndigheter.

Lagringstid
Uppgifterna som skickas av oss och länkade till cookies raderas automatiskt efter 14 månader. Radering av data vars lagringsperiod har uppnåtts sker automatiskt en gång i månaden.

Rättslig grund
Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke enligt Art.6 para.1 p.1 lit. en GDPR.

Återkallande
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att gå till cookieinställningarna (sekretessknappen längst ner till vänster på sidan) och ändra ditt val där. Lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket tills återkallelsen förblir opåverkad.

Dessutom kan du förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen till Google och behandlingen av dessa uppgifter av Google, genom

 • att ladda ner och installera webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics 4. Detta kommer att installera en opt-out-cookie på din enhet. Detta förhindrar insamling av Google Analytics 4 för denna webbplats och för denna webbläsare i framtiden, så länge som cookien förblir installerad i din webbläsare.
 • inaktivera Google Analytics 4 via följande länk: Inaktivera Google Analytics 4. Detta kommer att ställa in en opt-out-cookie på din enhet. Detta förhindrar insamling av Google Analytics 4 för denna webbplats och för denna webbläsare i framtiden, så länge som cookien förblir installerad i din webbläsare.

För mer information om användarvillkoren för Google Analytics 4 och Googles sekretesspolicy, besök https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ eller https://policies.google.com/?hl=en.

 

5.5 Youtube-Videos

På några av våra webbplatser lägger vi upp YouTube-videos. Driftansvarig för motsvarande plugins är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida med YouTubes plugin kommer den att anslutas till YouTubes servrar. YouTube informeras om vilka webbplatser du besöker. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube koppla ditt surfbeteende direkt till dig. Detta kan förhindras genom att logga ut från ditt YouTube-konto i förväg.

Om en YouTube-video startas placerar leverantören ut en cookie, som samlar in information om användarbeteende.

Alla som har deaktiverat lagring av cookies för Google Ad-programmet behöver inte räkna med sådana cookies när de tittar på YouTube-videos. YouTube lagrar även icke-personligt relaterade uppgifter i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du blockera lagring av cookies i webbläsaren.

För mer information om skydd av personuppgifter hos "YouTube", se leverantörens förklaring om sekretesspolicy på: https://www.google.de/intl/sv/policies/privacy/

 

5.6 Google-kartor 

Den här webbplatsen använder API:et för Google Maps för att visuellt visa geografisk information. Vid användning av Google Maps sparar, behandlar och använder Google uppgifter om besökarnas användning av kartfunktioner. Mer information om Googles databehandling finns i Googles integritetsmeddelande. Där kan du också ändra dina personliga integritetsinställningar i sekretesscentret.

 

5.7 Användning av skriptbibliotek (Google Webfonts)

För att kunna visa vårt innehåll på ett grafiskt tilltalande sätt i alla webbläsare använder vi skript- och fontbibliotek på denna webbplats, t.ex. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts överförs till webbläsarens cache för att förhindra att filerna laddas om. Om webbläsaren inte stödjer Google Webfonts eller förhindrar åtkomsten, visas innehållet i ett standardtypsnitt.

Vid anrop av skript- eller fontbibliotek skapas automatiskt en anslutning till biblioteksoperatören. Det är teoretiskt möjligt - men för närvarande oklart huruvida och i så fall för vilka ändamål - att operatörer av sådana bibliotek samlar in data.

Riktlinjer för dataskydd för biblioteksoperatören Google finns här: https://www.google.com/policies/privacy/

 

5.8 Issuu

Vår webbplats använder en JavaScript-kod för att bädda in en Flash-applikation (Flash-plugin) från Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA (hädanefter: Issuu). Detta möjliggör att tryckta publikationer tas fram som e-papper.
Issuu använder cookies som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Det samlar och sparar sedan personlig information såsom IP-adressen och information om användningens tid och varaktighet. Överföringen sker om du har aktiverat JavaScript i din webbläsare. För mer information om Issuu's villkor för användning och sekretess, besök https://issuu.com/legal/privacy.

Om funktionen Do-Not-Track (Spåra inte) är aktiverad i webbläsaren laddas inga externa Issuu-plugins utan godkännande. Endast hänvisningen till detta alternativ visas.

 

5.9 Cloudflare

Våra sidor använder funktioner från Cloudflare. Leverantören är Cloudflare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA.

Cloudflare tillhandahåller ett globalt distribuerat innehållsleveransnätverk med DNS. Den tekniska överföringen av information mellan din webbläsare och vår webbplats dirigeras via Cloudflare-nätverket. Cloudflare kan därmed analysera datatrafiken mellan användare och våra webbplatser, exempelvis för att snabba upp laddningstiden på våra sidor eller för att identifiera och avvärja attacker på våra tjänster.

Cloudflare kan dessutom lagra cookies på din dator för optimering och analys. Detta skyddar våra legitima intressen inom säkerhet, prestanda och tillförlitlighet av vårt annonseringserbjudande i enlighet med art. 6(1)(f) GDPR. Vi har ingått ett motsvarande bearbetningskontrakt med Cloudflare på basis av GDPR. Data bearbetas i allmänhet i Tyskland eller andra länder i den europeiska unionen. I den mån som bearbetning utförs i tredjeland i vissa fall utförs denna bearbetning endast om dataskyddsnivåns lämplighet i tredjeland har gjorts gällande av EU-kommissionen i enlighet med artikel 45 GDPR, på basis av EU-standardens kontraktsenliga klausuler eller om en tillräcklig dataskyddsnivå säkerställs av datamottagaren på ett annat sätt. Cloudflare samlar in statistiska data om ditt besök på denna webbplats. Åtkomstdata innefattar:

 • IP-adress
 • Datum och tid för förfrågan
 • Förfrågans innehåll (specifik sida)
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • Mängden data som överförs i varje fall
 • Webbplats från vilken förfrågan kommer
 • Webbläsare, operativsystem och dess gränssnitt, språk och version av webbläsarprogrammet

Cloudflare använder loggdata för statistiska utvärderingar i syfte för användning, säkerhet och optimering av erbjudandet. Du hittar information om data som samlats där och om säkerhet och dataskydd hos Cloudflare här.

 

5.10 Facebook-pixeln och Facebook-remarketing

På grund av vårt berättigade intresse av analys, optimering och ekonomisk hantering av vår webbsida, använder sig webbsidan av den s.k. ”Facebook-pixeln” från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA) eller, om du bor inom EU, Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) (”Facebook”).

Med hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook identifiera besökare på vår webbsida som målgrupp för våra annonser, s.k. ”Facebook-annonser”. Vi använder endast Facebook-pixeln för att visa annonser från Facebook för de användare som har visat intresse för våra webbtjänster eller som visat de specifika egenskaper som vi kommunicerar till Facebook (kallas också ”pixel events” och innehåller exempelvis användarnas e-postadress). Genom att använda Facebook-pixeln vill vi alltså säkerställa att våra Facebook-annonser återspeglar våra användares intressen och inte bara blir ett irritationsmoment. Med hjälp av Facebook-pixeln har vi också större möjligheter att spåra effektiviteten hos Facebook-annonserna i statistik- och marknadsföringssyfte genom att se om användarna dirigerades till vår webbsida efter att ha klickat på en Facebook-annons.

Facebook integrerar Facebook-pixeln vid åtkomst till vår webbsida och kan spara en cookie, dvs. en liten fil, på din enhet. Om du sedan loggar in på Facebook eller besöker Facebook medan du är inloggad kommer ditt besök att registreras i din profil. Informationen som samlas in är anonym för oss och vi kan inte använda den för att identifiera användarna. Informationen sparas och behandlas dock av Facebook, så att den kan relateras till respektive användarprofil. Om vi överför information till Facebook i kontrollsyfte är denna information lokalt krypterad på din webbläsare och skickas endast till Facebook via en säker https-anslutning. Detta sker endast i syfte att återställa information som också är krypterad av Facebook.

Om vi överför information till Facebook i kontrollsyfte är denna information lokalt krypterad på din webbläsare och skickas endast till Facebook via en säker https-anslutning. Detta sker endast i syfte att återställa information som också är krypterad av Facebook.

Faceboooks behandling av information sker inom Facebooks dataskyddspolicy. Allmän information om visning av Facebook-annonser finns i Facebooks dataskyddspolicy: www.facebook.com/policy.php. Du hittar specifik information och detaljer om Facebook-pixeln och hur den fungerar i Facebooks hjälpavsnitt: www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Du kan avvisa insamling av information via Facebook-pixeln och dess användning vid visning av Facebook-annonser. Se nedanstående webbsida som skapats av Facebook och följ anvisningarna där gällande preferenser för användarbaserade annonser: www.facebook.com/settings, eller via den amerikanska webbsidan: www.aboutads.com/choices eller EU-webbsidan: www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ Inställningarna är oberoende av plattform, dvs. de gäller på alla enheter, både datorer och mobila enheter.

 

5.11 Friendly Captcha

Einhell uses the "Friendly Captcha" service to prevent fraudulent activity and to protect you as an end user from becoming a potential victim of cybercrime.

The Friendly Captcha services provides a JavaScript element that is integrated into the source code of the website / webshop. The inclusion of the JavaScript element loads software in the background that provides crypto puzzles. Your device solves this crypto puzzle automatically, and you do not have to solve any arithmetic problems or picture puzzles.

The solution of the crypto puzzle is used to track whether the website / webshop is being used fraudulently or through automated machine processing, e.g. using bots, and to confirm the visitors are real people. The service is used in forms (contact forms, prize draw forms, registration and login forms, etc.) and in the order process.

To provide the service, Friendly Captcha stores the following data:

 • the User Agent, Origin and Referer request headers.
 • The puzzle itself, which contains information about the Friendly Captcha account and the identifier of the website to which the puzzle relates.
 • The version of the Friendly Captcha service being used.
 • Timestamp (Date / Time) that the puzzle was requested and solved.

Friendly Catch stores an anonymised counter for each IP address to enable dynamic scaling of the puzzle complexity in the edge network, in order to detect malicious/automated use and minimise the banning of real people. The IP addresses are anonymised by one-way hashing, and thus are not personally identifiable. The use of Friendly Captcha does not involve the storage of personal data such as your name, email address, online profile, etc.

No cookies are set when using Friendly Captcha.

Provider of the service:
Friendly Captcha GmbH, Wörthsee, Deutschland

You can find further information about Friendly Captcha's data protection policy here. Friendlycaptcha.com - Privacy policy for end users

In accordance with article 6, section 1(f) of the General Data Protection Regulation (GDPR), Einhell Germany AG and its subsidiaries have a legitimate interest in the use of Friendly Captcha, as the service helps to prevent potentially fraudulent activity on our website / webshop which could put Einhell infrastructure at risk.

 

5.12 Matomo (självvärd)

Beskrivning av tjänsten
Detta är en webbanalystjänst med öppen källkod. Matomo tillhandahåller tekniken. Matomo behandlar dock ingen data eftersom uppgifterna inte överförs till Matomo på grund av den självvärdande lösningen. Self-hosting innebär att Einhell hostar webbanalystjänsten Matomo på sina egna servrar och har därmed ensam auktoritet över analysdata.

Syftet med uppgifterna
Denna lista representerar syftena med datainsamling och bearbetning.

 • Analytics
 • Händelsespårning

Teknik som används
Vi använder Matomo utan spårningscookies – istället förlitar vi oss på cookiefri spårning. Cookiefri spårning är en alternativ form av spårning som använder metoder som att räkna unika IP-adresser eller webbläsarfingeravtryck för att identifiera användare istället för cookies.

Insamlade data
Denna lista innehåller alla (personliga) uppgifter som samlats in genom användningen av denna tjänst.

 • Tidpunkten för användarens senaste besök
 • Skärmupplösning
 • Filer klickade eller nedladdade
 • Klickade länkar till externa domäner
 • Sidhastighet
 • Webbadressen till sidan
 • Antal besök/sessioner
 • Anonymiserad användar-IP
 • Användaragent
 • Webbläsarinformation
 • Tidszon
 • Tidpunkten för användarens första besök
 • Datum och tid för besöket
 • Sidans titel
 • Hänvisningsadress
 • Användningsdata
 • Information om enheten
 • Geografisk plats
 • Anonymiserat order-ID

Vi använder IP-anonymisering för analysen med Matomo. I det här fallet kommer din IP-adress att förkortas innan utvärderingen så att den inte längre kan tilldelas dig. Detsamma gäller beställningsnumret, som även anonymiseras om shoppingfunktionen finns tillgänglig på hemsidan.

Rättslig grund
Den erforderliga rättsliga grunden för behandling av uppgifter nämns nedan.

 • Art 6 mom. 1 s. 1 lit. f GDPR
 • §25 st. 2 nr 2 TTDSG

Plats för bearbetning
Detta är den primära platsen där de insamlade uppgifterna behandlas. Om uppgifterna även behandlas i andra länder kommer du att informeras separat.

 • Europeiska unionen

Inaktivera Matomo
Om du inte samtycker till lagring och användning av dina uppgifter kan du avaktivera databehandling här. I det här fallet lagras en opt-out-cookie i din webbläsare, vilket hindrar Matomo från att lagra användningsdata. Om du raderar dina cookies betyder det att Matomo opt-out-cookie också raderas. Utanmälan måste då återaktiveras när du besöker vår sida igen.

6. Överlämning av uppgifter

Dina personuppgifter lämnas endast över till tredje part när detta är nödvändigt för genomförande av avtalet eller när du uttryckligen har gett ditt samtycke. Det kan till exempel vara nödvändigt för oss att överlämna din adress och dina beställningsuppgifter till din handels- eller servicepartner. När vi ger uppdrag till externa tjänsteleverantörer är dessa noga utvalda och förbinder sig att följa alla bestämmelser gällande skydd av personuppgifter enligt artikel 28 i GDPR (se fig. 5).

7. Användning av cookies

Vår webbsida använder cookies. Cookies är små textfiler som sparas i användarens webbläsare eller på användarens enhet. När en användare öppnar en webbsida kan cookies sparas i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en unik teckensträng som gör att webbläsaren kan identifieras när webbsidan öppnas igen. Vi använder cookies för att göra besöket mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies gör också att våra system känner igen din webbläsare när du öppnar en ny sida och kan erbjuda dig olika tjänster. Vissa funktioner på vår webbsida fungerar inte utan användning av cookies. Dessa tjänster kräver att webbläsaren kan identifieras igen efter att en ny sida har öppnats.

Cookies sparas på din enhet. Därmed har du full kontroll över dessa cookies. Du kan förhindra att cookies sparas och att dess innehåll överförs i inställningarna för din webbläsare. Cookies har redan sparats, dessa kan när som helst raderas. Vi påminner dock om att detta kan göra att du inte kan använda alla funktioner på webbsidan.

Under länkarna nedan kan du läsa om hantering av cookies (eller avaktivering av dem, bland annat) i alla vanliga webbläsare:

Hanteringen utförs i enlighet med § 15 (3) TMG (Telemedia Act) liksom art. 6 (1) lit. f GDPR för vårt berättigade intresse enligt ovanstående syfte. Informationen som samlas in på detta sätt pseudonymiseras med tekniska åtgärder. Därför är det inte möjligt att relatera informationen till din person. Informationen lagras inte tillsammans med andra personuppgifter som kan härledas till dig.

Du kan justera dina cookie-inställningar när som helst och återkalla tidigare godkännande.

Du kan se en lista över externa cookies när du besöker webbsidan i avsnitt 5.

8. Kontaktformulär

Om du kontaktar oss via e-post eller genom kontaktformuläret sparas informationen som du lämnar för att behandla din fråga och eventuella uppföljningsfrågor.

9. Nyhetsbrev

Om du väljer att få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen ber vi dig att uppge en e-postadress samt information som låter oss verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att få nyhetsbrevet (dubbel opt-out-procedur). För att anpassa nyhetsbrevet förvarar vi personuppgifter såsom hälsningsfras, förnamn, efternamn och e-postadress. Vi använder sedan dessa uppgifter när vi skickar den begärda informationen och för att dokumentera ditt samtycke. Samtycket som du ger till att förvara uppgifter, e-postadress och till att skicka nyhetsbrevet kan du när som helst upphäva, antingen via länken i nyhetsbrevet, ditt Einhell-användarkonto eller genom att göra det skriftligt till Einhell Nordic A/S, Rokhøj 26, 8520 Lystrup, Danmark, [email protected]. Vi använder tjänsterna från CleverReach GmbH & Co. KG (Muehlenstr.43 - 26180 Rastede - Tyskland) för att hantera och distribuera vårt nyhetsbrev.

För att nyhetsbrevet ska fungera korrekt delar vi personuppgifterna med CleverReach. 

10. Datasäkerhet

Våra medarbetare och tjänsteleverantörer är bundna av sekretess och skyldiga att följa gällande lagar om dataskydd. Företaget kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, förändring, förstörelse och åtkomst av obehöriga personer eller från obehörigt överlämnande. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i linje med den tekniska utvecklingen.

För att skydda dina data under överföringen använder vi den senaste krypteringstekniken (t.ex. SSL) via HTTPS.

11. Varaktighet för datalagring

Vi sparar vanligtvis dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra online-erbjudanden med tillhörande tjänster eller längre om vi har ett berättigat intresse (vi kan t.ex. även efter att avtalet upphört att gälla fortfarande ha ett berättigat intresse att spara informationen för marknadsföring). Uppgifterna raderas efter att de lagstadgade eller avtalsenliga tiderna för lagring (t.ex. av skatte- eller affärsmässiga skäl) löpt ut. Data som inte omfattas av lagringskrav kommer att raderas.

12. Rättigheter som användare

Som användare av vår hemsida har du olika rättigheter. Vänligen använd uppgifterna i avsnittet Kontakt för att hävda dina rättigheter. Kontrollera att vi kan identifiera dig på ett entydigt sätt när du kontaktar oss.

13. Rätt till information, korrigering eller radering av data

Enligt GDPR kan du när som helst och utan kostnad få skriftlig information om dina uppgifter (t.ex. namn och adress). Dessutom har du rätt att korrigera eller radera dessa uppgifter, såvitt de rättsliga kraven är uppfyllda. Undantaget från radering är exempelvis lagrade uppgifter för affärsprocesser som omfattas av lagstadgad lagringsskyldighet.

14. Rätt till begränsning av databehandling

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

15. Rätt till invändning

Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår databehandling. Vi kommer då att sluta behandla dina uppgifter, om vi inte - i enlighet med lagliga krav - kan påvisa tvingande legitima skäl som står över dina rättigheter för vidare behandling.

16. Rätt till dataöverföring

Vidare garanterar vi att vi på begäran kan överföra dina personuppgifter till dig genom att tillhandahålla dem i ett vanligt och maskinläsbart dataformat.  

17. Återkallande av medgivande

Du har rätt att när som helst återkalla ditt medgivande för ett eller flera specifika ändamål för framtida behandling av dina personuppgifter. Lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter gäller fram till återkallelsen har trätt i kraft. 

18. Automatisk behandling av personuppgifter

En uteslutande automatisk behandling av dina personuppgifter sker endast om det är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal och om det inte innebär en rättslig eller liknande effekt för dig.

19. Modification of our data protection provisions

We retain the right to periodically modify this data protection notice so that it meets current legal requirements or in order to implement changes to our services in the data protection notice (e.g. when introducing new services). This data protection notice will then apply to any subsequent visit to the website.

20. Kontakt

För frågor om behandling av dina personuppgifter, förslag eller klagomål, kan du kontakta vårt dataskyddsombud. Vi rekommenderar att konfidentiell information endast skickas per post.

Dataskyddsombud Einhell Nordic A/S

Einhell Nordic A/S
Rokhøj 26 
8520 Lystrup
Danmark

Epost: [email protected]
Telefon: +46 8 56642640