Ytterligare maskiner

Oumbärliga verktyg för ditt garage

En verkstad är helt komplett först när den innehåller en verktygsvagn. Vårt produktutbud avrundas med ytterligare utrustning så som vinschar, kedjeblock, säckkärror och sugklockor.